Wykładowcy

 

 


_DSC2927-1O. mgr lic. Krzysztof Pawłowski OCD

Urodził się w 1964 roku w Prudniku na Śląsku Opolskim. W 1985 roku wstąpił do zakonu karmelitów bosych. W latach 1986-1988 studiował filozofię w Wyższym Seminarium Duchownym w Poznaniu. Następnie kontynuował studia w Krakowie, gdzie w 1992 roku zdobył tytuł magistra teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej. W 1993 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Do roku 1996 pracował jako duszpasterz dzieci w Krakowie i młodzieży akademickiej  w Łodzi. W latach 1996-1997 studiował na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i zdobył kanoniczny licencjat. W latach 1998 – 2006 przebywał we Francji, gdzie odbył studia doktoranckie na Instytucie Katolickim w Paryżu (temat pracy: „Mała droga Teresy z Lisieux jako interpretacja doktryny św. Pawła o usprawiedliwieniu z wiary”. Od roku 2006 wykłada teologię w Wyższym Seminarium Duchownym Karmelitów Bosych w Poznaniu i Instytucie Duchowości Carmelitanum, którego jest dyrektorem.

  • Św. Teresa od Dzieciątka Jezus – życie, dzieła, doktryna.

 


Monika_Walu029z-2007-2_Dr Monika Waluś

Doktor teologii. Studia KUL, dr z pneumatologii, stypendium rektorskie na Katholische Uniwersytaet Eichstaett, (Bawaria), studia doktoranckie duchowosci zycia konsekrowanego UKSW. Wykladala m.in. mariologie i pneumatologie w Wyzszym Seminarium Duchownym Braci Kapucynów w Krakowie (2006-2008). Aktualnie wyklady: UKSW (chrystologia, soteriologia i in.), w Osrodku Naukowo-Badawczym UKSW Instytucie Maryjno-Kolbianskim Kolbianum w Niepokalanowie, Instytucie Duchowosci Carmelitanum w Poznaniu, Wyzszym Seminarium Duchownym w Plocku, Centrum Duchowosci Franciszkanskiej Honoratianum i in., w parafiach spotkania biblijne dla doroslych; wyklady w zgromadzeniach zakonnych. Udzial programach telewizyjnych (m. in. 3 letni cykl „Slowo na niedziele”) i audycjach radiowych nt. czytan biblijnych; czlonkini Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, Krajowej Rady ds. Duszpasterstwa Kobiet KEP, ekumenicznego ruchu Swiatowego Dnia Modlitwy i in. Autorka kilkunastu hasel w Encyklopedii Katolickiej, tekstów m. in. w Programach Duszpasterskich Episkopatu, materialów duszpasterskich nt. poboznosci maryjnej, i in.

  • Historia duchowości – ruchy i wspólnoty religijne.
  • Drogi do doskonałości w polskiej tradycji duchowości.

Wygralak ks. PawelKs. dr hab. Pawel Wygralak

  • Kształtowanie się i treść „Credo”.

 

 

 


 

 

 

 


 _DSC8670O. prof. dr hab. Paweł Placyd Ogórek OCD

Były kierownik pierwszej w Polsce Katedry Mistyki Chrześcijańskiej, znawca mistyki karmelitańskiej, wieloletni wykładowca teologii moralnej i teologii duchowości w wyższych seminariach duchownych; członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości; współredaktor licznych czasopism teologicznych; autor wielu publikacji.

  • Teologiczne podstawy i szczegółowe zasady kierownictwa duchowego – ćwiczenia