Kolacje Duchowe

Po zajęciach chętni spotykają się na kolacji, aby podzielić się refleksjami na tematy poruszone w czasie wykładów. Są na nie zapraszani również wykładowcy. Spożywamy to, co sami przyniesiemy.