Aktualności

27-08-2018

13-09-2017

 


30-05-2017

 Zapraszamy na spotkanie z ks. Andrzejem Szpakiem SDB

i prezentację książek pt.

” Stań się, Święto Boga Ojca Stworzyciela”

oraz “Małe rzeczy takiej jednej”

1 czerwca 2017, 16.15 – Eucharystia, 17.00 – spotkanie w sali Edyty Stein.

STAŃ SIĘ Święto Boga Ojca Stworzyciela:
Ukazała się książka o polskich działaniach popularyzujących objawienia Boga Ojca siostrze Eugenii Ravasio
„Stań się! Święto Boga Ojca Stworzyciela” pod redakcją ks. Andrzeja Szpaka jest zbiorem referatów z sympozjów naukowo-artystycznych, które odbywały się w Polsce w ostatnich latach. Książka w swojej treści nawiązuje do jedynego objawienia dokonanego osobiście przez Boga Ojca i uznanego przez Kościół za autentyczne po 10 latach najbardziej rygorystycznych badań. Bóg Ojciec polecił włoskiej zakonnicy, s. Eugenii Ravasio, by przekazała ludziom, aby uznali w Bogu najlepszego Ojca i okazywali Mu cześć m.in. poprzez ustanowienie Święta Boga Ojca. Pozycja ukazuje starania polskich duchownych i osób świeckich zaangażowanych w propagowanie tej idei.
Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB we wstępie podkreślił, że w propagowanie idei objawionej włoskiej zakonnicy zaangażowało się grono osób z Polski związanych z „Sacrosongiem” – festiwalem pieśni religijnej i twórczości muzyki sakralnej. Historia przedsięwzięcia sięga roku 1969 wraz z powołaniem przez ks. Jana Palusińskiego SDB „Sacrosongu”. Festiwal od początku miał charakter uroczystego celebrowania Święta Stworzenia Świata i Człowieka. Odwoływano się przy tej okazji do obrazu Boga Ojca Stworzyciela Świata; podkreślano ów fundamentalny dla świata i człowieka moment stworzenia. Artystyczno-muzyczne świętowanie łączyło w sobie tajemnicę stwarzania z tajemnicą pracy twórczej kompozytorów i artystów. W poprzedniej epoce „Sacrosong” miał też drugie wielkie zadanie do spełnienia – budzenie przede wszystkim młodych ludzi, a także samych artystów z „materialistycznej drzemki”, w którą wprowadzał wszechobecny ateistyczny marksizm, redukujący wszystko do materii.
Ten etap misji „Sacrosongu” opisują okolicznościowe homilie i przemówienia kardynała Karola Wojtyły oraz kardynała Stefana Wyszyńskiego wygłaszane podczas kolejnych „Sacrosongów”, a także wspomnienia. Pozostałe części pracy to naukowo-artystyczne spojrzenie na fenomen „Sacrosongu”, który pojawił się w życiu polskiego Kościoła i narodu. Z refleksji prowadzonej w ramach czterech sympozjów wyłania się nowe przesłanie „Sacrosongu” przeżywanego jako Święto Boga Ojca Stworzyciela Świata i Człowieka. Jest to potrzeba przypomnienia wszystkim ludziom prawdy o Bogu-Stwórcy.
Książka oprócz warstwy historycznej zawiera także wypowiedzi naukowców i laureatów Nagrody Nobla o Bogu Ojcu, ukazuje spojrzenie na ideę Święta Stworzenia Świata i Człowieka w twórczości Antoniego Gołubiewa, wskazuje na mediosferę jako miejsce zachwytu nad dziełem stworzenia świata i człowieka zawiera także scenariusz widowiska muzyczno-tanecznego.
Wśród autorów pozycji znajdują się również prof. Alicja Baluch, o. prof. Leon Dyczewski, ks. prof. Marian Graczyk, o. dr hab. Zbigniew Kubacki, bp dr Adam Lepa, ks. dr Kazimierz Kurek, ks. dr Lucjan Dyka, ks. dr Roman Mazur, dr Karolina Kmiecik-Jusięga, ks. Tadeusz Szaniawski, ks. Andrzej Szpak, Małgorzata Pelc i in.

Szczegółowe informacje:
ks. Andrzej Szpak SDB – tel. 602-641-875

 


02-11-2016

Sympozjum o Miłosierdziu


09-16-2016

ulotka-a5

ulotka-a52


23-10-2015

most

 

 


10-10-2015

Zaproszenie na sympozjum

Szmpozjum: św. Teresa od Jezusa - nauczycielka życia duchowego


06-09-2015

Rekrutacja na rok akademicki 2015/16

Plakat 2015-2016 internet


18-03-2015

Wielki Post

Ukrzyżowany Rozpoczynamy Wielki Post. Wyjdźmy z Chrystusem na pustynię, aby przez czterdzieści dni przeżyć drogę podobną do tej, którą przez czterdzieści lat szedł Naród Wybrany do Ziemi Obiecanej. Żydzi w czasie Exodusu poznali głód i pragnienie, zniechęcenie i bunt, ale nade wszystko niezrównaną dobroć i miłość Boga przejawiającą się w przebaczeniu. Tę bliskość możemy poznać i my, gdy wyruszymy na celebrowanie paschy. Droga jest wymagająca, ale jej kresem – wolność, pełnia i radość. Odmawiając sobie ziemskiego pokarmu, poznamy smak pokarmu duchowego: Słowa Bożego i Eucharystii, dostrzeżemy cierpiących niedostatek i nauczymy się dzielić z nimi naszymi dobrami. Nasze praktyki pokutne nie miałyby sensu, gdybyśmy stracili z oczu cel, do którego mają prowadzić: uwielbienie Boga i otwarcie na potrzeby biednych, innymi słowy wypełnienie podwójnego przykazania miłości Boga i bliźniego, zgodnie ze słowami prefacji wielkopostnej: „Ty przyjmujesz nasze wyrzeczenia jako ofiarę ku Twojej chwale, bo one poskramiają naszą pychę i otwierają serca na potrzeby biednych”. Tym wszystkim, którzy nie zamkną swego serca, ale posłuchają głosu Pana, Kościół obiecuje, że na końcu drogi, w światłości Nocy Paschalnej, będą napełnieni łaską, którą Bóg przygotował dla swoich dzieci.

O. Krzysztof Pawłowski OCD