Aktualności

2016-11-02

Sympozjum o Miłosierdziu

09/16/2016

ulotka-a5

ulotka-a52

10/23/2015

most

10/10/2015

Zaproszenie na sympozjum

 

Szmpozjum: św. Teresa od Jezusa - nauczycielka życia duchowego

 

6/09/2015

Rekrutacja na rok akademicki 2015/16

Plakat 2015-2016 internet

18/03/2015

Wielki Post

Ukrzyżowany Rozpoczynamy Wielki Post. Wyjdźmy z Chrystusem na pustynię, aby przez czterdzieści dni przeżyć drogę podobną do tej, którą przez czterdzieści lat szedł Naród Wybrany do Ziemi Obiecanej. Żydzi w czasie Exodusu poznali głód i pragnienie, zniechęcenie i bunt, ale nade wszystko niezrównaną dobroć i miłość Boga przejawiającą się w przebaczeniu. Tę bliskość możemy poznać i my, gdy wyruszymy na celebrowanie paschy. Droga jest wymagająca, ale jej kresem – wolność, pełnia i radość. Odmawiając sobie ziemskiego pokarmu, poznamy smak pokarmu duchowego: Słowa Bożego i Eucharystii, dostrzeżemy cierpiących niedostatek i nauczymy się dzielić z nimi naszymi dobrami. Nasze praktyki pokutne nie miałyby sensu, gdybyśmy stracili z oczu cel, do którego mają prowadzić: uwielbienie Boga i otwarcie na potrzeby biednych, innymi słowy wypełnienie podwójnego przykazania miłości Boga i bliźniego, zgodnie ze słowami prefacji wielkopostnej: „Ty przyjmujesz nasze wyrzeczenia jako ofiarę ku Twojej chwale, bo one poskramiają naszą pychę i otwierają serca na potrzeby biednych”. Tym wszystkim, którzy nie zamkną swego serca, ale posłuchają głosu Pana, Kościół obiecuje, że na końcu drogi, w światłości Nocy Paschalnej, będą napełnieni łaską, którą Bóg przygotował dla swoich dzieci.

O. Krzysztof Pawłowski OCD